środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Konstrukcja balustrady z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy ogrodzenie plastikowe na plot i bramkę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz